Taustaa

VesiYhteisö on VMSV:n eli Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy:n alulle panema hanke, jonka ideana on yhdistää suomalaisen vesihuollon toimijat yhteisen asian ympärille.

Hanke on saanut kipinänsä mistäpä muusta kuin VMSV:n itse kohtaamista ja huomaamista haasteista. Kun kokemusta vesihuoltourakoista on jo useampi vuosikymmen, ei voi välttyä huomaamasta, miten tärkeää yhteistyö eri tahojen välillä on ja miten tärkeää on ymmärtää alaa kokonaisuutena, ei vain irrallisina palasina. Yhteistyössä nähtiin paljon kehittämisen varaa.

Halusimme selvittää, kokivatko muut alan toimijat tilanteen samoin, ja kesällä 2022 toteutimme vesihuoltoalan toimijoille kyselyn (digitaalisten) palveluiden tarpeista. Vastausten teemat noudattelivat toimialajärjestöjen selvityksissä esiin nousseita teemoja: kaivattiin parempaa tietoisuutta olemassa olevista palveluista, niiden saatavuudesta ja tarpeesta, sekä parempaa ja kattavampaa avun ja tiedon jakamista puolin toisin.

Koska mikään taho ei ollut toistaiseksi edistänyt asiaa, päätimme itse lähteä sitä toteuttamaan. Näin VesiYhteisö sai alkunsa.

Katselet juuri palvelun ensimmäistä versiota (julkaistu 14.2.2023). VesiYhteisö ei ole vielä valmis palvelu, vaan sitä kehitetään edelleen – tämä on vesihuoltoalan toimijoille oivallinen mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluksi, jotta valmis palvelu varmasti vastaisi heidän tarpeitaan.

Yhteisö on sitä, miksi yhteisö sen tekee, ja siksi toivomme saavamme mukaan runsaasti kiinnostuneita toimijoita vesihuoltoalan joka taholta. Vesilaitos, oppilaitos, toimialajärjestö, urakoitsija, palvelun tai tavaran toimittaja – tule mukaan mahdollistamaan maailman parhaan vesihuollon säilyminen!

Mitä VesiYhteisöstä löytyy?

Alustapalvelun tarkoituksena on muun muassa:

  1. Kasvattaa tietoisuutta siitä, mitä palveluita eri yritykset tarjoavat
  2. Parantaa tietoisuutta siitä, mitä palveluita laitokset milloinkin tarvitsevat
  3. Auttaa parhaiden käytäntöjen löytämisessä
  4. Auttaa parhaiden toimijoiden tunnistamisessa
  5. Edistää avointa kommunikointia eri tahojen kesken
  6. Tarjota paikka, jossa voit auttaa toisia ja saada apua omiin haasteisiin
  7. Tarjota paikka, jossa voit jalostaa ideoitasi ja hyödyntää laajan osaajajoukon osaamista
  8. Mahdollistaa sosiaalisten verkostojen rakentaminen
  9. Vesihuoltopalveluiden markkinan kasvattaminen ja vahvistaminen
  10. Kasvun mahdollistaminen toimijoille kotimaassa ja myös kansainvälisten mahdollisuuksien synnyttäminen

Palvelun ylläpitäjä

VesiYhteisö-palvelua ylläpitää VMSV, joka on alkujaan Pohjois-Savosta ponnistanut maa- ja vesirakennusalan yritys. Toimialaamme kuuluvat etenkin suuret maa- ja vesirakennusurakat kuten siirtolinjat ja ruoppaukset, mutta myös vesihuoltolinjojen kunnossapito- ja tutkimuspalvelut. Toimipisteemme löytyvät Kuopiosta ja Jyväskylästä.

Toimintamme on jo pitkään painottunut vesihuoltopuolelle ja tarkoituksemme on jatkossakin pysyä oman alamme edelläkävijänä.

Alustan, jolla palvelu toimii, toimittaa Solved – The Cleantech Company www.solved.fi Teknisissä ongelmissa otathan yhteyttä:

Kimmo Järvinen
Kumppanuus- ja kehitysjohtaja
040 653 2073
kimmo.jarvinen@vesiyhteiso.fi

EU:n osarahoittama

Olemme saaneet hankkeen selvitysvaiheelle tukea EU:n Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kautta. Kiitokset tästä Etelä-Savon ELY-keskukselle!